Koncesja – sprawdź czego potrzebujesz, aby otworzyć własny biznes

0
2106
koncesja

W Polsce istnieje duża swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, ale czasami potrzebujemy specjalnej zgody od państwa. Sprawdź, czy w twoim przypadku jest podobnie. Na prowadzenie niektórych rodzajów działalności potrzebna jest specjalna Zgoda państwa, czyli koncesja zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej.

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/koncesja/

Działalność regulowana – koncesjonowana

Koncesja jest to najbardziej rygorystyczne pozwolenie na działalność gospodarczą. Czego ona dotyczy? Przede wszystkim przedsięwzięć biznesowych, które posiadają wyjątkowe znaczenie dla bezpieczeństwa kraju i obywateli lub posiadają ważny interes publiczny. Koncesja wymagana jest między innymi w przypadku:

• Prowadzenia kasyn gry 

• Przewozów lotniczych 

• Agencji ochrony, czyli na ochronę osób i mienia 

• Przetwarzania, wytwarzania, magazynowania oraz transportu sprzedaży paliw i energii 

• Produkcji oraz sprzedaży broni, amunicji, a także materiałów wybuchowych 

• Poszukiwaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż

• Podziemnego składowania odpadów

Szczegóły taki wniosek należy złożyć w odpowiednim ministerstwie. W takim przypadku czeka nas postępowanie administracyjne zakończenie wydaniem decyzji. Może być ona pozytywna lub odmowna, ewentualnie jej zakres zostanie ograniczony w stosunku do złożonego wniosku. Urzędnicy zbadają podczas postępowania administracyjnego czy spełniasz warunki wykonywania działalności objętej koncesją, czy dajesz gwarancję jej wykonania zgodnie z zasadami oraz czy nie ma obawy, że dojdzie do zagrożenia kraju lub innych osób. W przypadku gdy dostaniesz decyzję odmowną, możesz ponownie wstąpić o udzielenie koncesji. Urzędnicy mogą skontrolować w jaki sposób korzystać z koncepcji. Jeżeli naruszyłeś którykolwiek z przepisów, to możesz się utracić lub zostanie ci ograniczony jej zakres.

Koncesja, a zezwolenie

Zezwolenie takie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej. Urząd bada Czy jako właściciel spełnia wszystkie wymagane podpunkty prowadzenia działalności. Jeżeli spełniasz, to urzędnicy muszą udzielić zezwolenia. Badanie takie dotyczy tego czy jesteś w stanie wykonywać określoną działalność. Takiego zezwolenia potrzeba w przypadku prowadzenia między innymi: 

• Sprzedaży alkoholu 

• Prowadzenia działalności maklerskiej, rachunków papierów wartościowych, funduszu emerytalnego, a także instytucji kredytowej 

• Prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt

• Wytwarzania do obrotu produktów leczniczych 

• Prowadzenia aptek i hurtowni farmaceutycznych

• Prowadzenia giełd towarowych

Zobacz też: http://www.decotrendy.pl/efektywna-nauka/?preview=true

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ